Opis

 • Patentirani Autocappucino System savršeni cappuccino samo pritiskom na dugme
 • Funkcija za čišćenje samo pritiskom na dugme
 • Izbor jačine, arome i temperature kafe i mleka
 • Prilagodiva količina kafe
 • Prilagodiva količina vode
 • Mogućnost programiranja paljenja i gašenja aparata
 • Silos za očuvanje svežine kafe
 • Mogućnost korišćenja mlevene i kafe u zrnu
 • Indikator za nedostatak vode
 • Regulator temperature omogućava uvek istu temperaturu mleka
 • Mogućnost programiranja tvrdoće vode
 • Upozorenje za čišćenje
 • Funcija za štednju električne energije
 • Stand by funkcija
 • Ugradni mlin sa mogućih trinaest podešavanja
 • Tacna za šoljice sa indikatorom za čišćenje
 • Kapacitet mlevene kafe pre pripreme od 6 do 14gr
 • Zvučna signalizacija svake promene
 • Brojač pripremljenih kafa

Tehničke karakteristike

Dimenzije: mm 238x430x351
Težina: 9kg
Snaga: 1450W
Kapacitet tanka za vodu: 1,8l
Kapacitet silosa za kafu: 250gr
Potrošnja u Stand by režimu: <0.35W
Potrošnja u režimu čuvanja energije: 0,7 W

Ugovorne obaveze kod najma aparata:

Ugovorna obaveza dve godine.
Nakon isteka Ugovora, aparat ostaje u Vašem vlasništvu.