Maxtra tehnologija Britinih jedinstvenih filtera sadrži aktivan ugalj I jonoizmenjivačku smolu, koja smanjuje tvrdoću vode, kao I metale poput bakra I olova. Voda u pojedinim slučajevima može biti zagađena I iz vodovodnih cevi, gde sa jedinstvenim Brita Maxtra sistemom filtriranja dobijamo čistiju, mekaniju I pitkiju vodu.

Maxtra Flow Control tehnologija osigurava ravnomeran protok vode I konstantan kvalitet I odživost filtera.

BRITA Memo traje od trenutka kada je poslednji put zamijenjen Maxtra filter. Kako bi se pokrenulo odbrojavanje životnog veka filtera potrebno je jednostavno pritisnuti dugme, gde nas Brita Memo podseća na promenu filtera nakon četiri nedelje. Brita Memo funkcija je sastavni deo Britinih modela bokala poput Marella Cool, Marella XL, Flow.

BRITA Meter je unapređeni sistem praćenja optimalne količine filtrirane vode. Gde indikator u zavisnosti od individualne potrošnje, tvrdoće vode, kao I ukupne zapremine filtrirane vode naglašava kada je vreme zamene filtera. Ova jedinstvena tehnologija je sastavni deo BRITA Elemaris premium modela.

Maxtra tehnologija Britinih jedinstvenih filtera sadrži aktivan ugalj i jonoizmenjivačku smolu, koja smanjuje tvrdoću vode, kao I metale poput bakra I olova. Voda u pojedinim slučajevima može biti zagađena I iz vodovodnih cevi, gde sa jedinstvenim Brita Maxtra sistemom filtriranja dobijamo čistiju, mekaniju I pitkiju vodu.

Maxtra Flow Control tehnologija osigurava ravnomeran protok vode I konstantan kvalitet I odživost filtera.